Vážené a milé kolegyně a kolegové, milí přátelé,
za organizátory kongresu si vás po dlouhých 18 letech dovolujeme pozvat
do „Salonu republiky“, věnného města českých královen, ležícího na soutoku
řek Labe a Orlice, města Hradce Králové.
Mottem nadcházejícího sjezdu bude „Alergologie a klinická imunologie
v interakcích“. Rádi bychom tak poukázali na přesah našich znalostí do celé
řady medicínských oborů a zdůraznili potřebu spolupráce, nejen mezi různými
klinickými obory navzájem, ale také na zcela nezastupitelné propojení
s vědecko‑akademickými
a laboratorními oblastmi. V posledních letech dochází
k významné akceleraci aplikace teoretických závěrů do klinické praxe.
Můžeme tak být nejen očitými svědky, ale přímou součástí fascinující revoluce,
která možnosti našeho oboru posouvá stále dále a dále.
V říjnu 2024 se budeme těšit na přátelská setkání i odborné diskuze.

Pavlína Králíčková

crossmenuchevron-down