Vážené kolegyně, vážení kolegové,

naše společné setkání v rámci XXXIX. sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a XVIII. kongresu českých a slovenských imunologů je za námi. Podle vlastního pocitu i podle mnoha ohlasů můžeme být myslím s jeho průběhem více než spokojeni. Za hladký průběh sjezdu je třeba poděkovat organizačnímu výboru, pořádající agentuře Solen, pracovníkům O2 universum i všem účastníkům, ať již aktivním nebo pasivním. A především partnerům akce, bez jejichž finanční pomoci bychom se neobešli.

Malá rekapitulace v číslech: sjezdu se zúčastnilo 1014 účastníků, z toho 175 aktivních, zaznělo 6 přednášek plenárních a dalších 153 v rámci 30 workshopů a 27 ve firemních sympoziích. Bylo vystaveno 79 posterů. Své produkty představilo 43 farmaceutických společností, výrobců laboratorních přístrojů a diagnostik, potravinových doplňků a dalších produktů souvisejících s oborem alergologie a imunologie.

V rámci soutěže o nejlepší postery v 5 kategoriích byla oceněna tato sdělení:

 • Téma Autoimunita:
  D. Rubanová (BFÚ AV ČR, Brno): Dexamethasone based polymer therapeutics for treatment of rheumatoid arthritis
 • Téma Nádorová a transplantační imunologie:
  O. Vymazal (ICRC FNUSA, Brno): Úloha CN‑NFAT signální dráhy v lidských neutrofilech
 • Téma Alergologie:
  M. Liška (Ústav imunologie a alergologie, FN Plzeň): Chybí nám možnost vyšetření specifických IgE proti alergenovým komponentám čočky a příbuzných luštěnin?
 • Téma Imunodeficience a antiinfekční imunita:
  M. Hortová Kohoutková (ICRC FNUSA, Brno): CaN‑NFAT kontroluje metabolické reprogramování lidských monocytů a přispívá k imunoparalýze během sepse
 • Téma Veterinární a obecná imunologie:
  M. Chorvátová (MU Brno): Regulation of T cell response with selective casein kinase
  1 family inhibitors

Nutno ale říci, že komise měly těžký úkol vybrat jen jeden poster jako nejlepší, protože úroveň sdělení byla velmi vyrovnaná. Takže poděkování patří samozřejmě všem zúčastněným. Ještě jednou vřelé díky všem a budeme se těšit na další setkání, příští rok v Tatrách a v r. 2024 v Hradci Králové.

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA
prezidentka sjezdu

Pořadatel
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP ve spolupráci se
Slovenskou spoločnosťou alergológie a klinickej imunológie,
Českou imunologickou společností, z. s.,
Slovenskou imunologickou spoločnosťou
Organizační a programový výbor
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA
RNDr. Dominik Filipp, CSc.
doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.
MUDr. Tomáš Milota
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Prezidentka sjezdu
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA
Pod záštitou
ministra zdravotnictví České republiky – prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
primátora hlavního města Prahy – MUDr. Zdeněk Hřib
Organizátor
SOLEN, s. r. o.
Motto sjezdu
Alergologie a imunologie – éra po covidu-19

Aktuality

Systém akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavedla nový zautomatizovaný systém připisování kreditů prostřednictvím jednotného vzdělávacího portálu. Pro připsání kreditů absolventům vzdělávací akce je třeba mít k dispozici správné ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud jej neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

crossmenuchevron-down