Registrační formulář  Přihlásit se (přihlašovací jméno a heslo již mám)

Jméno a heslo pro přístup do systému získáte registrací.


Základní údaje:
Email a jméno jsou povinné. Jméno uvádějte i s tituly, e-mail musí mít správný tvar, e-mailových adres smí být zadáno více oddělených čárkami.
Přihlašovací údaje:


Uživatelské jméno smí mít max. 11 znaků bez diakritiky, bude zkontrolováno na unikátnost, slouží k přihlášení, nelze jej později změnit.
Heslo i kontrola se musí shodovat a mít min.6 znaků, změnit jej lze kdykoliv.
Firemní informace:
Výše jste zvolili právní formu, která vyžaduje vyplnění dalších informací.
Blok je povinný v případě, že se registrujete jménem firmy či organizace, plátcem bude firma či organizace apod.
Zvolili jste typ účtu, který vyžaduje firemní údaje. Firemní údaje. Název firmy, IČO a DIČ jsou pro firemní registrace povinné.
Adresa (fakturační):


Základ adresy je povinný, PSČ smí obsahovat pouze čísla. Označení uveďte pouze v případě, že se má lišit od jména či názvu firmy.
Doručovací adresa:
Tento blok vyplňte pouze v případě, že se doručovací a fakturační adresy liší
(případně objednáváte za někoho jiného).


Doručovací adresa povinná není, zadávejte ji pouze v případě, že se liší od adresy fakturační.