Historie

2016 - Plzeň (Parkhotel Congress Center Plzeň)

Vážení přátelé, účastníci XXXIII. sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů v Plzni,

po skončení našeho každoročního dělného a příjemného setkání bych Vám chtěl moc poděkovat za Vaši účast, kterou jste nezanedbatelně přispěli k úspěchu této akce! Pevně věřím, že jste v Plzni našel každý to své – po odborné i společenské stránce – a věřím, že poměrně pestrý odborný program obsahoval sdělení a postery, které byly pro Vás zajímavé a užitečné i pro Vaši každodenní práci.

Velké díky patří také všem přednášejícím a autorům posterů, kteří přispěli hlavní měrou k vysoké odborné úrovni této akce. Při děkování nelze samozřejmě vynechat ani sponzory, bez nichž bychom tyto akce dokázali pořádat jen stěží. A v neposlední řadě chci vyslovit velké díky a upřímnou a velkou pochvalu agentuře Solen. Na jejich bedra spadla většina organizačních záležitostí, které zvládli s neobyčejnou profesionalitou a bez jakýchkoli problémů, které by mohly průběh sjezdu nějak zkomplikovat.

Ještě jednou tedy upřímné díky všem!

Těším se na další setkávání v budoucnu – ať už na sjezdu příští rok v Tatrách anebo na řadě menších akcí, které nás čekají v průběhu celého následujícího roku!

Petr Panzner


 Ročník 2016 (XXXIII) Plzeň, Program sjezdu

Ročník 2016 (XXXIII) Plzeň, Sborník abstrakt

 Ročník 2016 (XXXIII) Plzeň, zveřejněné přednášky


Ohlédněte se za sjezdem v našem krátkém videu


video


Fotogalerie z akce

Předchozí Další


2014 - Ostrava (Clarion Congress Hotel Ostrava + Multifunkční aula Gong)

V říjnu 2014 přivítala sjezd Ostrava, přesněji Clarion Congress Hotel Ostrava a Multifunkční aula Gong. Setkání se dle ohlasů účastníků velice vydařilo nejen po odborné, ale také po společenské stránce. Laťka ostravské setkání nastavilo opravdu hodně vysoko! Zpátky do Ostravy se můžete na chvíli vrátit alespoň prostřednictvím následující fotogalerie nebo přednášek, které dovolili jejich autoři zveřejnit.

 Ročník 2014 (XXXI) Ostrava, zveřejněné přednášky

Předchozí Další