Pozvánka

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na XXXIII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, který se bude konat od 12. do 15. října 2016 v Plzni.

Sjezd, který je již tradičně největší a nejvýznamnější akcí obou odborných společností, se po dlouhé řadě let vrací do západočeského regionu a pevně věřím, že naplní všechna Vaše očekávání jak co do obsahu a kvality odborného programu, tak co do našich vzájemných příjemných společenských setkávání. Budeme se velmi snažit připravit odborný program tak, aby zahrnul všechny novinky z teorie i praxe alergických onemocnění, astmatu a dalších imunopatologií a aby Vám přinesl co nejvíc informací prakticky užitečných pro Vaši práci. Společenský program zahrne návštěvu pivovaru jakožto nejznámější plzeňské atrakce a budeme se maximálně snažit, aby i další nabídky společenských aktivit uspokojily každého zájemce.

Milí kolegové, za přípravný výbor sjezdu Vám mohu slíbit, že uděláme vše pro to, abyste se v Plzni cítili dobře a aby Vám sjezd poskytl jen ty nejlepší zážitky jak ve smyslu odborném, tak společenském. Věřím, že toto další z našich setkání bude pro nás všechny nejen poučné, ale že také pomůže v navazování a posilování přátelství mezi lékaři, zdravotnickými pracovníky a spolupracujícími firmami.


.

Petr Panzner


 Prohlédněte si aktuální program sjezdu – změna vyhrazena